Remissvar: Slopad energiskattenedsättning för datorhallar

Finansinspektionen tillstyrker förslaget om en slopad skattenedsättning för datorhallar.

Som energiskattenedsättningen är konstruerad har den även subventionerat datahallar som bedriver utvinning av kryptotillgångar. Det ser FI som särskilt olämpligt med tanke på de negativa miljöeffekter och risker som utvinning av kryptotillgångar medför.

FI har inga synpunkter gällande avskaffandet av avfallsförbränningsskatten.