Resultat

2018

EU:s tillsynsmyndigheter ser fördelar med storskalig dataanalys (big data)

2018-03-19 | Fintech Eiopa Esma

Användning av storskalig dataanalys (big data) inom finanssektorn kan innebära risker för konsumenter – men fördelarna med utvecklingen överväger. Den slutsatsen dras i en färsk rapport från den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna för finanssektorn.

EBA publicerar strategi för fintech

2018-03-16 | Fintech Eba Nyheter

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat en framtidsstrategi för sitt arbete med fintech under åren 2018–2019. I arbetet ingår att etablera en hubb för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

FI:s syn på revisionsrätten för verksamhet som läggs ut på molntjänstleverantörer

Tillgången till molntjänster har visat sig vara viktig för såväl små nystartade företag som för stora väletablerade aktörer. Ett ökat användande av molntjänster kan bidra till att sänka inträdesbarriärerna till finanssektorn, möjliggöra konkurrens, i vissa fall skapa stabilare it-miljöer och i slutändan medverka till bättre och billigare finansiella tjänster för konsumenter. Men molntjänster innebär också risker som måste hanteras. De krav som finns på finansiella företags förmåga att hantera sina risker, gäller därför också när de använder molntjänster.

Kontakta oss

2018-03-14 | Fintech

Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med innovationscentret.

Frågor och svar

2018-03-14 | Fintech

Här samlar vi löpande vanliga frågor och svar som kommer till oss.

Exempel

2018-03-14 | Fintech

Här ser du vilka tillstånd som kan behövas för en viss typ av verksamhet.

Samarbeten om innovation

2018-03-14 | Fintech

Vi samverkar med olika myndigheter för att utbyta kunskap och följa utvecklingen av innovationer på finansmarknaden.

Så fungerar innovationscentret

2018-03-14 | Fintech

Vi är en lättillgänglig kontaktyta för företag. Vi erbjuder en enkel dialog för frågor om finansiell innovationsverksamhet.

Om FI:s innovationscenter

2018-03-14 | Fintech

Vi är första kontaktpunkten för företag som är osäkra på regler, processer och principer i samband med innovationer.

FI:s innovationscenter

2018-03-14 | Fintech

Läs mer

Laddar sidan