Ett register för alla bostadsrätter

2022-10-28 | Remissvar Bank

Finansinspektionen tillstyrker utredningens förslag.

En förenklad, tillförlitlig process med färre inblandade parter underlättar för kreditgivare, köpare och säljare, mäklare, förening och förvaltare. Utnyttjandet av bostadsrätter i bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet förväntas försvåras och informationstillgången för Kronofogdemyndigheten förenklas.