Remissvar: Betaltjänster – några förtydliganden

FI tillstyrker i huvudsak promemorians förslag. FI anser dock att ytterligare en bestämmelse i lagen om betaltjänster behöver justeras som en följd av förslaget för att uppnå ett tillfredsställande införlivande av det andra betaltjänstdirektivet.

Det gäller bestämmelsen att en betaltjänstleverantör får komma överens med en betaltjänstanvändare som inte är konsument om vissa avvikelser.

Laddar sidan