Europeiska gröna obligationer

2024-03-22 | Remissvar

Finansinspektionen tillstyrker förslaget om att emittenter, originatorer och specialföretag för värdepapperisering som använder beteckningen ”europeisk grön obligation” eller ”EuGB” ska ställas under FI:s tillsyn. Även i övrigt tillstyrker FI förslagen i promemorian. FI lämnar även vissa synpunkter.

FI efterfrågar ett förtydligande i det fortsatta lagstiftningsarbetet om administrativa åtgärder ska kunna utfärdas när en emittent, en originator eller ett specialföretag för värdepapperisering underlåter att samarbeta vid en platsundersökning. FI har även vissa lagtekniska synpunkter.