Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning

I den här rapporten ger Finansinspektionen, tillsammans med Sveriges riksbank och Riksgälden, en övergripande bild av drivkrafterna bakom uppgången i hushållens skuldsättning. En central slutsats i rapporten är att skuldsättningen i stor utsträckning hänger samman med utvecklingen på bostadsmarknaden.

Flera samverkande faktorer gör att bostadspriser och skuldsättningen stiger. Efterfrågan på bostäder och bolån har drivits upp av både makroekonomiska och strukturella faktorer. Samtidigt har svenska banker effektivt kunnat möta hushållens ökande efterfråga på bolån, vilket har understött utvecklingen.

Anpassningen av utbudet av bostäder till den stigande efterfrågan på bostäder har däremot varit långsam, vilket lett till att bostadspriserna har stigit.