Ändringar i Finansinspektionens företagsregister

Storbritanniens utträde ur EU innebär att den rätt som verksamhetsutövare har att bedriva gränsöverskridande verksamhet i eller från Storbritannien och som grundas på EU-rätten upphörde att gälla den 1 januari 2021.

FI kommer därför uppdatera sina register för att se till att de innehåller korrekta uppgifter. Det innebär att en verksamhetsutövare eller den del av verksamheten som inte längre ska finnas i registren med anledning av Storbritanniens utträde ur EU kommer att avregistreras.

För att söka efter företag och personer som har tillstånd eller som är registrerade hos FI kan du söka i Företagsregistret.

Laddar sidan