Erik Thedéen: makrotillsyn och den ekonomiska politiken

FI:s generaldirektör Erik Thedéen talade om makrotillsyn och den ekonomiska politiken på Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomis seminarium En ljusnande framtid?

Datum: 2018-03-05

Talare: Generaldirektör Erik Thedéen

Plats: ESO-seminarium: "En lysande framtid?", Rosenbad, Stockholm

Laddar sidan