Debattartikel i Dagens Samhälle 27/6: Samarbetet mot överskuldsättning måste fortsätta

Konsumentverket, Kronofogden och Finansinspektionen lämnar i dag in slutredovisningen av det treåriga uppdraget ”Fördjupad samverkan mot överskuldsättning” till regeringen. Vi ger där flera förslag som kan underlätta för människor med ekonomiska svårigheter att få ordning på sin privatekonomi. Men det räcker inte, arbetet måste fortsätta.

I en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle berättar de tre myndigheterna om olika resultat av det avslutade uppdraget och argumenterar för att Konsumentverket ska få ett förnyat uppdrag att tillsammans med Kronofogden och Finansinspektionen fortsätta samarbetet mot överskuldsättning.

Läs mer