Resultat

2023

FI startar utredning av Klaria Pharma Holding

FI ska utreda om Klaria Pharma Holding AB kan ha överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) vid hantering och offentliggörande av insiderinformation.

2022