FI startar utredning av Aegirbio

Finansinspektionen ska utreda om Aegirbio AB kan ha överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Startdatum: 2023-04-13

Vilket eller vilka företag under tillsyn ska vi utreda?

Aegirbio AB

Varför gör vi denna utredning?

Nasdaq Stockholm AB (Nasdaq) har utrett om Aegirbio vid ett flertal tillfällen gjort sig skyldig till överträdelser av artikel 17 i Mar. Nasdaq bedömde att bolaget hade begått ett antal överträdelser och hemställde att disciplinnämnden skulle pröva de aktuella överträdelserna.

Disciplinnämndens beslut offentliggjordes den 14 mars 2023. Disciplinnämnden bedömde att bolaget vid upprepade tillfällen brutit mot artikel 17 i Mar och att bolaget därför skulle betala ett vite om åtta årsavgifter. Efter detta avgörande lämnade Nasdaq över sin utredning och disciplinnämndens beslut till FI.

FI väljer nu att utreda om bolaget har överträtt artiklarna 17 och 18 i Mar i samband med dess informationsgivning under perioden maj 2021 till och med februari 2022.
Marknadsmissbruksförordningen reglerar bland annat hur och under vilka förutsättningar som en emittent ska offentliggöra insiderinformation.