Resultat

2023

FI har avslutat utredning av Klaria Pharma Holding

FI har undersökt om Klaria Pharma Holding AB har överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) vid hantering och offentliggörande av insiderinformation. Undersökningen resulterade i en sanktion.

FI startar utredning av Sun4energy Group

FI ska utreda om Sun4energy Group AB kan ha överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) vid hantering av insiderinformation.

FI startar utredning av Aegirbio

Finansinspektionen ska utreda om Aegirbio AB kan ha överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

FI avslutar utredning av Thunderful Group

FI har utrett om Thunderful Group AB har överträtt artikel 17 i samband med bolagets informationsgivning den 24 februari 2021 när bokslutskommunikén för 2020 offentliggjordes. FI har avslutat ärendet.

2022

FI avslutar utredning av Cell Impact

FI har utrett om Cell Impact överträtt artikel 17 om offentliggörande av insiderinformation och artikel 18 insiderförteckningar i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar). Utredningen resulterade i en sanktion.

FI avslutar utredning av Smoltek Nanotech Holding

FI har utrett om Smoltek Nanotech Holdning överträtt artikel 17 om offentliggörande av insiderinformation och artikel 18 insiderförteckningar i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar). Utredningen resulterade i en sanktion.

Utredningar lista

2022-09-26 | Utredningar

Läs mer

Utredningar om offentliggörande av insiderinformation

2022-09-26 | Utredningar

Vi utreder om företag (emittenter) som är noterade på en handelsplats (reglerad marknad eller multilateral handelsplattform, MTF) följt reglerna i marknadsmissbruksförordningen om offentliggörande av insiderinformation till allmänheten och om insiderförteckningar.