Resultat

2023

Förslag till ändrade föreskrifter med anledning av nya rapporteringsregler för finansiella konglomerat

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:26) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

2022

2021

FI:s författningar (FFFS)

Här är en lista på gällande föreskrifter och allmänna råd som berör tjänstepensionsföretag.