Resultat

2024

Nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om clearingverksamhet

FI:s styrelse antog den 18 juni nya respektive ändrade föreskrifter och allmänna råd kopplade till clearingverksamhet.

FI följer EU-riktlinjer för rapportering enligt Emir

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI kommer att följa Esmas riktlinjer för rapportering enligt EU-förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir).