Nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om clearingverksamhet

FI:s styrelse antog den 18 juni nya respektive ändrade föreskrifter och allmänna råd kopplade till clearingverksamhet.

Den 18 juni beslutade FI:s styrelse att meddela föreskrifter och allmänna råd för clearingbolag och filialer till utländska clearingbolag.

Dessutom beslutade FI:s styrelse även att meddela allmänna råd om ersättningspolicy i börser.

Vidare beslutade styrelsen om ändringar i sex stycken föreskrifter och allmänna råd med koppling till clearingverksamhet.