FFFS 2010:5

Ändring i föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Gäller från 2010-08-01 , ändring av FFFS 2009:1

Sammanfattning

Tillämpningsområdet utökas till att även omfatta betalningsinsitut, registrerade betaltjänstleverantörer och filialer till utländska betalningsinstitut. Denna ändring är en följd av den ändringen i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som görs i samband med att EG-direktivet om betaltjänster på den inre marknaden genomförs i Sverige. Ändringen börjar gälla den 1 augusti 2010. ändr. 2010:5

Dokument