FFFS 2014:9

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Gäller från 2014-07-01 , ändring av FFFS 2009:1

Sammanfattning

Föreskrifternas och de allmänna rådens tillämpningsområde utökas till att även omfatta verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. ändr: 2014:9

Dokument