FFFS 2013:19

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Gäller från 2013-07-22 , ändring av FFFS 2009:1

Sammanfattning

Ändringen innebär att tillämpningsområdet för föreskrifterna och de allmänna råden utvidgas till att även omfatta förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). ändr. 2013:19

Dokument