FFFS 2013:25

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Gäller från 2014-01-01 , ändring av FFFS 2009:1

Sammanfattning

FI anpassar den så kallade ekvivalenslistan i 9 kap. 1 § till de överenskommelser som gjorts inom EU:s expertkommitté mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det innebär att staterna Indien och Sydkorea läggs till på listan, medan Argentina, Nya Zeeland och Ryssland tas bort. Ändringarna gäller från den 1 januari 2014. ändr. 2013:25

Dokument