FFFS 2015:7

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Gäller från 2015-12-01 , ändring av FFFS 2009:1

Sammanfattning

Finansinspektionen har beslutat om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ändringarna gäller företagens riskbedömning, identifiering av personer i politiskt utsatt ställning, riskbedömning av personer i politiskt utsatt ställning som upphört att utöva sina funktioner samt bevarande av uppgifter. Dessutom görs ett antal redaktionella ändringar.

Föreskriftsändringarna börjar gälla den 1 december 2015. ändr 2015:7

Dokument