Ändring av bolagsordning eller stadgar

Ett tjänstepensionsföretag som har beslutat att ändra sin bolagsordning eller sina stadgar ska ansöka om godkännande av ändringen hos FI.

Ett tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidigt tjänstepensionsbolag eller en tjänstepensionsförening som har beslutat att ändra sin bolagsordning eller sina stadgar ska hos FI ansöka om godkännande av ändringen enligt 2 kap. 10 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag (LTF).

Ett beslut om ändring av bolagsordning eller stadgar får inte registreras innan ändringen har godkänts av FI, se 2 kap. 9 § LTF. Ändringen av bolagsordningen eller stadgarna är giltig efter att Bolagsverket har registrerat ändringen.

Ansökan ska innehålla

En ansökan ska enligt 2 kap. 9 § förordningen (2019:809) om tjänstepensionsföretag (TPFF) undertecknas av styrelsen eller verkställande direktör och innehålla:

  • en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med ändringsbeslutet
  • ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade stadgar.

Avgift

En avgift på 15 000 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI:s rikttid för handläggningen är 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden

Övrig information

Vid ändring av företagsnamn, begär förhandsbesked från Bolagsverket.

Bolagsverket

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2022-03-15
Laddar sidan