Försäkringsdistribution

Försäkringsförmedlare omfattas av lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Observera att tillståndet att distribuera försäkringar ska registreras hos Bolagsverket. Anmälan om registrering ska ha kommit in till Bolagsverket inom sex månader från datumet för FI:s tillstånd annars förfaller tillståndet.

Övrig information

Förutom i lagen om försäkringsdistribution, finns regler i förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution och i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution. Se länkar nedan.

Läs mer

Senast granskad: 2018-10-02
Laddar sidan