Försäkringsdistribution

Försäkringsförmedlare omfattas av lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Alla försäkringsförmedlare står under Finansinspektionens tillsyn, men det är bara vissa kategorier som behöver tillstånd från Finansinspektionen.

En försäkringsförmedlare kan vara en fysisk eller en juridisk person. Försäkringsföretag eller deras anställda, som mot ersättning bedriver försäkringsdistribution, betraktas inte som försäkringsförmedlare. 

I förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution och i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution kan du läsa mer om tillämpningen av lagen(2018:1219) om försäkringsdistribution. Se länkar nedan.

Alla försäkringsförmedlare står under Finansinspektionens tillsyn men det är bara följande kategorier som behöver tillstånd från Finansinspektionen:

  • Försäkringsförmedlare, fysisk person eller juridisk person
  • Anknuten försäkringsförmedlare som distribuerar försäkringsbaserade investeringsprodukter eller vissa pensionsförsäkringar, fysisk person eller juridisk person
  • Sidoverksam försäkringsförmedlare, fysisk person eller juridisk person

Information om de olika kategorier, tillståndsprocesser, handläggningstider och avgifter hittar du i sidomenyn. Där kan du också läsa om hur du anmäler olika ändringar i verksamheten.

Läs mer

Senast granskad: 2020-02-19
Laddar sidan