Gymnasiet

Koll på cashen är ett brett utbildningsmaterial om privatekonomi för gymnasieskolan. Materialet är fem filmer med tillhörande lärarhandledning som är anpassat till undervisning i samhällskunskap årskurs 1. Materialet är framtaget utifrån läroplanen GY11.

Koll på cashen är ett samarbete mellan Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogden.

www.kollpacashen.se

Privatekonomi i skolundervisningen enligt Skolverkets styrdokument

Privatekonomi ingår i många olika ämnen genom grundskolan och upp till och med det första året på gymnasienivå.

Här är vad som ingår på gymnasiet:

Samhällskunskap


Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar

Matematik 1a, 1b och 1c 100 poäng


Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Referenser

Läroplaner för grundskola och gymnasiet, Skolverket.se.


Niklas Uppenberg
Projektledare
Senast granskad: 2024-01-23