Ny i Sverige

Ny i Sverige är en kurs för personer som jobbar med asylsökande och de som har kommit till Sverige enligt massflyktdirektivet.

SFI-Ekonomi är ett utbildningsmaterial om privatekonomi för undervisningen i svenska för invandrare (sfi). Materialet är till för att hjälpa lärare som vill arbeta med privatekonomiska frågor inom ramen för kommunernas undervisning.

Materialet tar upp svenska privatekonomiska termer, orienterar i det svenska bank- och betalningssystemet och tydliggör viktiga rättigheter och skyldigheter på enkel svenska. Som hjälpmedel till undervisningen finns både filmer, ett test och en handbok.

www.sfiekonomi.se

En enkel kurs i finans är en öppen nätkurs i ekonomi för utlandsfödda. Att komma till Sverige från ett annat land med kunskaper från ett helt annat ekonomiskt system innebär att kunskaper behöver fyllas på. Kursen tar till exempel upp ämnen som bostadslån, pensionssparande och andra frågor som kan vara svåra att svara på utan tillräcklig kunskap om det ekonomiska systemet i Sverige. Kursen riktar sig till dem som vill lära sig mer om vardagsekonomi.

Kursen är en fortsättning på materialet "Dina pengar och din ekonomi" som kan användas inom Svenska för Invandrare (SFI).

www.finanskurs.se


Vanda Brandt
Projektledare

Niklas Uppenberg
Projektledare
Senast granskad: 2024-03-18