Grundskolan

Pengalabbet är ett webbaserat spel för att öka barns kunskaper i privatekonomi. Spelet är anpassat till undervisningen i hem- och konsumentkunskap på mellanstadiet men passar också för samhällskunskapen. I både ämnena ingår privatekonomi som en del av läroplanen. Pengalabbet är gratis, fritt från reklam och kan även användas av dig som förälder hemma och av äldre barn.

Spelet går ut på att hantera och ta ansvar för en månadslön och eventuella pengar som blir över. Den som spelar får prova på att ha olika jobb med olika lön och bestämma hur stor del som ska gå till mat, boende och annat. Genom att ställas inför olika val och situationer som kan uppstå i vardagen får barn och unga reflektera över vad i deras vardag som kostar och hur mycket. De får också en ökad förståelse för att olika inkomst ger olika ekonomiska förutsättningar. Barnen får också ta ställning till sitt sparande och fundera över hur man kan ta hand om pengarna som blir över genom att spara till en buffert men även sparande på kort och lång sikt.

Pengalabbet har tagits fram av Ekonomiska museet och Finansinspektionen och har tidigare funnits som en fysisk utställning och som en webbapplikation (app). Dessa är ersatta av detta webbaserade spel.

Läs mer och spela på www.pengalabbet.se

Svinnrik finns för att på ett kul och pedagogiskt sätt stärka barn- och ungdomars kunskaper inom både matsvinn och privatekonomi, samt bidra till en hållbar utveckling. Utbildningsmaterialet riktar sig främst till hem- och konsumentkunskapslärare på högstadiet. Läromaterialet består av övningsuppgifter, utmaningar och kortare föreläsningsfilmer på temat matsvinn och privatekonomi som kan användas i undervisningen.

Utbildningsmaterialet är gratis och fritt från reklam. Initiativet Svinnrik är framtaget av Finansinspektionen tillsammans med Livsmedelsverket.

Läs mer: svinnrik.se

Läs mer: Svinnrik


Vanda Brandt
Projektledare

Niklas Uppenberg
Projektledare
Senast granskad: 2023-11-08