Högskolan

Pensionskunskap är en utbildning om pensioner för framtida personalvetare och ekonomer. Studenterna som läser kursen kommer att ha kunskap om det svenska pensionssystemet, kunna informera om det och veta vad som krävs för att arbetsgivarens pensionshantering ska bli så rättssäker som möjligt.

Kursen består av två heldagars seminarium med externa föreläsare och ingår i en längre kurs i Personalekonomi. Pensionsavsnittet ingår som en del i kursens skriftliga tentamen.

Utbildningen genomförs inom ramen för Gilla din ekonomi, som är det varumärke Nationella nätverket för finansiell folkbildning använder för sina gemensamma utbildningssatsningar. Utbildningen har utvecklats i samarbete med Alecta.

www.gilladinekonomi.se


Niklas Uppenberg
Projektledare
Senast granskad: 2021-12-15