Arkiv kalendarium

2024

tor 11 apr, FI-forum: EU:s nya kryptoregelverk (Mica)

Tid: 09.30–10.45 | Om FI

EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar, Mica-förordningen, börjar tillämpas i år. FI bjuder in till ett forum för att informera om det nya regelverket och vad det innebär för branschen.

tor 21 mar, Andreas Heed talar om operativ motståndskraft i finanssektorn

Tid: 09.30–09.55 Plats: Di Controller 2024, Grand Hôtel, Stockholm | Om FI

Andreas Heed, chef för avdelningen Betalrätt på FI, berättar hur motståndskraften i den finansiella sektorn kan stärkas.

tis 12 mar, Rundabordssamtal om utkast till standarder för hållbarhetsrapportering för små och medelstora företag

Tid: 14.00–16.00 Plats: Digitalt | Om FI

Digitalt rundabordsamtal med branschen och andra berörda parter om Efrags utkast till standarder för hållbarhetsrapportering för små och medelstora företag. Efrag är den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering.

tis 12 mar, Styrelsemöte, mars

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

tor 07 mar, Eric Leijonram och Erika Goldkuhl berättar om FI:s rättsliga ställningstagande om försäkring mot böter och administrativa sanktionsavgifter

Tid: 13.15 Plats: AIDA-dagen 2024, advokatfirman Vinge, Stockholm | Om FI

FI har i ett rättsligt ställningstagande bedömt att försäkringar mot böter och administrativa sanktionsavgifter inte är förenligt med god försäkringsstandard. Vad är bakgrunden till ställningstagandet? Hur kommer det att tillämpas, och vad innebär det för försäkringsbolagens verksamhet? FI:s chefsjurist Eric Leijonram och Erika Goldkuhl, tf chef för avdelningen Försäkringsrätt, FI, berättar.

tor 07 mar, Webbsänd pressträff: Bolånerapport 2024

Tid: 10.00 | Om FI

FI presenterar den årliga bolånerapporten på en pressträff torsdagen den 7 mars kl. 10.00. Rapporten analyserar utvecklingen på bolånemarknaden. På pressträffen medverkar Daniel Barr, generaldirektör och Karin Lindell, senior analytiker.

fre 23 feb, Kapitalkrav för svenska banker, kv. 4

Tid: 08.00 | Om FI

FI publicerar kvartalsvis kapitalkraven för svenska banker och kreditinstitut inom tillsynskategori 1 och 2.

tis 20 feb, Styrelsemöte, februari

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

tor 15 feb, FI:s innovationscenter närvarar vid Stockholm Fintech Week

Tid: 08.30–17.30 Plats: Stockholm Fintech Week, Sergel Hub, Stockholm. | Om FI

Experter från FI:s innovationcenter är på plats på konferensen Stockholm Fintech Week för att berätta om FI:s verksamhet och svara på frågor.

ons 14 feb, FI:s innovationscenter närvarar vid Stockholm Fintech Week

Tid: 08.30–17.30 Plats: Stockholm Fintech Week, Sergel Hub, Stockholm. | Om FI

Experter från FI:s innovationcenter är på plats på konferensen Stockholm Fintech Week för att berätta om FI:s verksamhet och svara på frågor.

tis 13 feb, Daniel Lundin diskuterar provisionsförbud

Tid: 13.45–14.05 Plats: Di Försäkring, Grand Hôtel, Stockholm | Om FI

Daniel Lundin, chef för FI:s enhet Tillsyn medelstora och mindre försäkringsföretag, deltar i en paneldiskussion om synen på provisionsförbud, och strategin framåt.

tis 13 feb, Daniel Barr berättar om FI:s prioriteringar på försäkringsområdet

Tid: 10.50–11.10 Plats: Di Försäkring, Grand Hôtel, Stockholm | Om FI

Generaldirektör Daniel Barr berättar om FI:s prioriteringar på försäkringsområdet, vad FI ska granska, och visionen för arbetet i styrelsen för den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa.

tor 08 feb, Catrin Hådén berättar om FI:s prioriterade tillsyn på fondområdet

Tid: 10.00–10.20 Plats: Fondmarknadsdagen, Courtyard by Marriott | Om FI

Catrin Hådén, chef för FI:s avdelning Institutstillsyn, Marknader, berättar hur FI arbetar för att stärka konsumentskyddet på fondmarknaden och om de tillsynsinsatser som FI kommer att prioritera 2024.

tis 06 feb, Daniel Barr – öppen utfrågning i Finansutskottet

Tid: 09.00–11.00 | Om FI

Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr medverkar i en öppen utfrågning i Finansutskottet om finansiell stabilitet.

tis 16 jan, Styrelsemöte, januari

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

2023

tis 12 dec, Styrelsemöte, december

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

ons 06 dec, Finansiella stabilitetsrådet sammanträder

| Om FI

Företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

fre 01 dec, Henrik Braconier deltar i seminarium om fastighetssektorn och finansiell stabilitet

Tid: 10.00–11.00 | Om FI

Henrik Braconier, chef för FI:s verksamhetsområde Bank, deltar i ett panelsamtal om fastigheter och finansiell stabilitet, på Moody’s konferens om kommersiella fastigheter.

ons 29 nov, Malin Alpen talar om digitaliseringen av finansmarknaden

Tid: 11.15–11.35 | Om FI

Malin Alpen, chef för FI:s verksamhetsområde Betalningar, berättar hur FI ser på digitaliseringen av finansmarknaden, såsom kryptotillgångar och artificiell intelligens, på konferensen BankTech som arrangeras av Di Event.

tis 28 nov, Stabiliteten i det finansiella systemet 2023:2

Tid: 08.00 | Om FI

FI publicerar årets andra stabilitetsrapport. Pressträff kl 10

tor 23 nov, Daniel Lundin och Johannes Petersson informerar om FI:s tillsyn över försäkringsdistribution

| Om FI

Daniel Lundin, chef för FI:s enhet för tillsyn över medelstora och mindre försäkringsföretag, och Johannes Petersson, senior finansinspektör på enheten för värdepapperstillsyn, informerar om FI:s tillsynsarbete inom försäkringsdistribution i allmänhet och fördjupade analyser. Det sker vid konferensen Insurenet, som arrangeras av Svenska försäkringsförmedlares förening.

tor 16 nov, Seminarium om nytt globalt ramverk för naturrelaterade finansiella risker

Tid: 13.00–16.00 Plats: Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm | Om FI

Finansinspektionen arrangerar tillsammans med Världsnaturfonden WWF och Sjunde AP-fonden ett seminarium om det nya globala ramverket för naturrelaterade finansiella risker (TNFD) och dess tillämpning i Sverige. Inbjudna är gäster från näringslivet.

ons 15 nov, Digital penningtvättskonferens

| Om FI

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism arrangerar en digital penningtvättskonferens för verksamhetsutövare.

tis 14 nov, Styrelsemöte, november

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

tor 09 nov, Daniel Barr talar på Bankföreningens bankmöte

Tid: 16.00–16.30 Plats: Grand Hotel, Stockholm | Om FI

Daniel Barr, generaldirektör, talar på Bankföreningens bankmöte om aktuella frågor för Finansinspektionen, med fokus på stabilitetstillsynen och konsumentskyddet.

tor 09 nov, Myndighetsseminarium om insiderinformation

Tid: 13.30–16.00 Plats: Finansinspektionen, Brunnsgatan 3. | Om FI

Finansinspektionen bjuder in till ett seminarium om insiderinformation, för att öka kunskapen bland andra myndigheter.

ons 08 nov, Malin Alpen talar om öppna finansiella tjänster

Tid: 13.00–17.00 Plats: Nasdaq, Frihamnen, Stockholm | Om FI

Malin Alpen, chef för FI:s verksamhetsområde Betalningar, deltar i en paneldiskussion om öppna finansiella tjänster och EU-kommissionens förslag om Financial Data Access (FiDA), på Fintechdagen 2023 som arrangeras av Swedish FinTech Association.

fre 27 okt, James McConnell deltar på CSRD Implementation Taskforce P2P Sweden

| Om FI

FI:s redovisningsexpert James McConnell talar om hållbarhetsredovisning generellt, de kommande reglerna som följer av det nya direktivet om företagens hållbarhetsrapporter (CSRD) samt FI’s roll och tillsyn på möte arrangerat av det informella nätverket CSRD Implementation Taskforce P2P Sweden.

ons 25 okt, Sofia Tyréus informerar om FI:s hushållsundersökning

Tid: 08.15–09.15 | Om FI

Sofia Tyréus, projektledare på FI:s konsumentenhet, deltar i ett direktsänt frukostseminarium i Radiohuset i Stockholm, där hon redogör för resultatet av FI:s senaste undersökning om svenskarnas grundläggande ekonomiska kunskaper.

tis 17 okt, Styrelsemöte, oktober

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

fre 13 okt, Konferens om AI: Dialogues on Digital 2023

Tid: 13.00–16.00 Plats: Handelshögskolan i Stockholm | Om FI

Beatrice Sablone, data- och informationsstrateg, medverkar i en konferens om AI.

mån 09 okt, Bankbarometern (2023:2)

Tid: 10.00 | Om FI

FI publicerar Bankbarometern. Detta är den andra av årets två rapporter.

tor 28 sep, Lars Hörngren kommenterar utvärdering av premiepensionssystemet

Tid: 09.00–10.00 | Om FI

Pensionsmyndigheten presenterar en rapport om målen och principen om valfrihet uppnås av premiepensionssystemet. Rapporten kommenteras av bland andra Lars Hörngren, senior rådgivare på FI.

tis 26 sep, Johanna Fager Wettergren talar om S:et i ESG

Tid: 11.10–12.00 | Om FI

FI:s hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren deltar i hybrideventet Finansdagen 2023, där hon berättar om FI:s perspektiv på S:et i ESG, det vill säga de sociala frågorna.

tor 21 sep, James McConnell informerar om nya regler för hållbarhetsredovisning

Tid: 13.55–14.10 Plats: Spegelsalen, Grand Hôtel | Om FI

FI:s redovisningsexpert James McConnell deltar i konferensen Di CFO, där han berättar om EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD.

fre 15 sep, Rapport: Flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring

Tid: 10.00 | Om FI

FI publicerar en rapport som är en återrapportering av ett uppdrag från regeringen.

tor 14 sep, Åsa Larson talar på Institutet för försäkringsutbildning

| Om FI

Åsa Larson talar på Försäkringsjuridiska programmet på Institutet för försäkringsutbildning (IFU) om vad FI gör allmänt, och mera specifikt om hur vi jobbar med försäkringsföretag och försäkringsförmedlare.

tis 12 sep, Styrelsemöte, september

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

mån 04 sep, IMF publicerar rapport om penningtvättstillsynen i Norden och Baltikum

Tid: 14.00 | Om FI

Malin Alpen, chef för FI:s verksamhetsområde Betalningar, deltar i en paneldiskussion med anledning av att rapporten publiceras.

tor 31 aug, FI-forum: Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Tid: 14.00–15.30 | Om FI

Från och med 1 september 2023 kommer konsumentkreditinstituten (snabblåneföretagen) att omfattas av FI:s allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden. Företagen har tidigare omfattas av Konsumentverkets allmänna råd.

tor 24 aug, Seminarium om hållbarhetsredovisning

Tid: 13.00–15.00 Plats: Finansinspektionen, Brunnsgatan 3 | Om FI

Erkki Liikanen från IFRS Foundation kommer och berättar om den globala hållbarhetsstandarden. Talare på seminariet är också riksbankschef Erik Thedéen och FI:s hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren. Endast inbjudna kan anmäla sig.

fre 30 jun, FI i Almedalen

Tid: 10.30–14.00 | Om FI

Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef, och Niklas Uppenberg, projektledare för finansiell folkbildning, deltar i seminarier i Almedalen i Visby.

tor 29 jun, FI i Almedalen

Tid: 08.00–15.50 | Om FI

Malin Alpen, chef för verksamhetsområdet Betalningar, Henrik Braconier, chefsekonom, Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef, och Moa Langemark, rådgivare inom konsumentskydd, deltar i seminarier i Almedalen i Visby .

ons 28 jun, FI i Almedalen

Tid: 10.00–15.45 | Om FI

Malin Alpen, chef för verksamhetsområdet Betalningar, Henrik Braconier, chefsekonom, och Moa Langemark, rådgivare inom konsumentskydd deltar i seminarier i Almedalen i Visby.

tis 20 jun, Styrelsemöte, juni

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

fre 16 jun, Webbsänd pressträff: FI redovisar regeringsuppdraget om undantag från amorteringskraven

Tid: 10.00 | Om FI

Finansinspektionen redovisar resultaten av regeringsuppdraget bankernas hantering av undantag från amorteringskraven och kartläggning av den så kallade ventilen.

fre 16 jun, FI publicerar rapporten Bankernas hantering av undantag från amorteringskraven

Tid: 08.00 | Om FI

FI publicerar rapporten Bankernas hantering av undantag från amorteringskraven, som redovisar ett regeringsuppdrag om att kartlägga hur bolånegivare tillämpat möjligheten att under en begränsad period medge undantag från amorteringskravet.

tis 13 jun, Erik Blommé talar på kurs om arbete mot penningtvätt

| Om FI

Erik Blommé, avdelningschef för Penningtvättstillsyn, talar på en kurs om arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism arrangerad av Handelshögskolan i Stockholm Executive Education/IFU.

fre 09 jun, Finansiella stabilitetsrådet sammanträder

| Om FI

Företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden träffas för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

tor 01 jun, Åsa Larson talar om regelprojekt inom EU

| Om FI

Åsa Larson, chef för FI:s verksamhetsområde Försäkring, talar om DORA och andra regelprojekt inom EU, på Lumeras evenemang för företag inom försäkringsbranschen.

tis 30 maj, Webbsänd pressträff om FI:s första stablitetsrapport 2023

Tid: 09.30 | Om FI

Slutsatserna i den första stabilitetsrapporten för året presenteras av FI:s generaldirektör Daniel Barr och chefsekonom Henrik Braconier på en pressträff.

ons 24 maj, Johanna Fager Wettergren talar om börsbolagens hållbarhetsarbete

Tid: 15.30–17.00 | Om FI

FI:s hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren talar om den roll som bolagsstyrelserna har för klimatomställningen, på ett seminarium arrangerat av Styrelseakademien.

mån 22 maj, Daniel Barr talar på Fonddagen

Tid: 13.30 Plats: Moderna museet | Om FI

Läs mer

tis 16 maj, Styrelsemöte, maj

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

tor 11 maj, Benjamin Khademi talar om klimatrisker och försäkringsföretagens risk- och solvensbedömningar

Tid: 13.00–13.30 Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset. | Om FI

Benjamin Khademi talar om klimatrisker och försäkringsföretagens egna risk- och solvensbedömningar på Svenska Försäkringsföreningens CRO-nätverk.

ons 10 maj, Daniel Barr talar på DI Bank

Tid: 10.00 Plats: Grand Hotel | Om FI

Läs mer

tis 09 maj, Per Nordkvist talar på Nordic Sustainability Expo

Tid: 15.00–15.30 Plats: Stockholmsmässan och digitalt | Om FI

Per Nordkvist, Biträdande områdeschef Bank, deltar i ett rundabordssamtal: Banken och de digitala utmanarna – Vilken roller spelar de olika aktörerna på den moderna finansmarknaden?

tor 04 maj, Andreas Heed talar om operativ motståndskraft i finanssektorn

Tid: 09.10–09.50 | Om FI

Andreas Heed, chef för avdelningen Betalrätt, berättar vilka risker FI ser med den digitala utvecklingen i den finansiella sektorn och hur FI arbetar för ökad motståndskraft, på konferensen Informations- och cybersäkerhet inom finanssektorn 2023, arrangerad av Ability Partner.

ons 03 maj, Erik Blommé medverkar på Penningtvättsdagarna

Tid: 13.20 | Om FI

Finansinspektionen medverkar på Penningtvättsdagarna. Erik Blommé, avdelningschef för FI:s avdelning Penningtvättstillsyn, pratar om "Nya risker på finansmarknaden" på onsdag 3 maj 13:20 - 13:50 samt deltar även i en paneldebatt.

fre 28 apr, Karin Lundberg talar om bankernas variation i affärsmodeller

Tid: 10.40–11.30 | Om FI

Karin Lundberg, chef för FI:s verksamhetsområde Bank, deltar i en paneldiskussion om bankernas variation i affärsmodeller; bidrag till EU:s finansieringsbehov, utmaningar och vägen framåt, på Eurofi High Level Seminar 2023.

ons 26 apr, Karin Grefberg om god finansiell rådgivning

Tid: 15.00–15.45 | Om FI

Karin Grefberg, rådgivare på FI:s avdelning Uppförandetillsyn, talar om att säkerställa god finansiell rådgivning och vad Finansinspektionen bidrar med genom sin tillsyn och sina utbildningsinsatser på BUS-dagarna.

ons 26 apr, Henrik Braconier talar om fastighetsbranschens utmaningar

Tid: 13.30–15.15 | Om FI

FI:s chefsekonom Henrik Braconier är en av talarna vid ett seminarium arrangerat av Ackordcentralen.

ons 26 apr, Henrik Braconier moderar samtal om den nordisk-baltiska finanssektorn

Tid: 10.25–11.20 Plats: Grand Hotel, Stockholm | Om FI

FI:s chefsekonom Henrik Braconier modererar ett samtal om nyckeltrender, bästa praxis och framtidsutsikter för den nordisk-baltiska finanssektorn, på Eurofi High Level Seminar 2023.

ons 26 apr, Åsa Larson talar om hållbarhetsrisker på försäkringsområdet

Tid: 10.25–11.20 Plats: Grand Hotel, Stockholm | Om FI

Åsa Larson, chef för FI:s verksamhetsområde Försäkring, deltar i en paneldiskussion om hållbarhetsrisker på försäkringsområdet, på Eurofi High Level Seminar 2023.

fre 21 apr, Susanna Grufman och Thomas Nielsen besöker Länsstyrelsen Östergötland

| Om FI

Biträdande gd Susanna Grufman och biträdande chefsekonom Thomas Nielsen besöker Länsstyrelsen Östergötland, Linköping, för att tala om finansiell stabilitet inom området civil beredskap.

tis 18 apr, Styrelsemöte, april

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

tis 04 apr, Henrik Braconier talar om risker i bostadssektorn

Tid: 08.00–09.15 | Om FI

FI:s chefsekonom Henrik Braconier är en av talarna vid ett seminarium om hushållssektorns exponering för finansiella risker, arrangerat av Swedish House of Finance.

tor 30 mar, FI deltar på Fondbolagens förening

Tid: 13.00–14.00 Plats: TCO-huset, Linnégatan 14 Stockholm | Om FI

FI deltar på Fondbolagens förening och redogör för sina erfarenheter och slutsatser av sin granskning av fondbolagens värdering av mindre likvida tillgångar. Medverkande är Catrin Hådén avdelningschef, Klas Nisbeth senior finansinspektör och Ludvig Elowson finansinspektör, avdelningen Uppförandetillsyn.

ons 29 mar, Bankbarometern (2023:1)

Tid: 10.00 | Om FI

FI publicerar Bankbarometern. Detta är den första av två rapporter för i år.

tis 28 mar, Pressträff om FI:s bolånerapport 2023

Tid: 10.00 | Om FI

Finansinspektionen presenterar den årliga bolånerapporten på en pressträff tisdagen den 28 mars kl. 10.00. Medverkar gör generaldirektör Daniel Barr och chefsekonom Henrik Braconier.

tor 23 mar, Johanna Fager Wettergren talar om hållbarhetsarbetet

Tid: 17.00–18.30 | Om FI

FI:s hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren talar om utmaningarna och möjligheterna för EU:s strategi för hållbar finans och FI:s arbete med implementeringen av lagstiftningen vid ett webbsänt seminarium arrangerat av CFA Institute och CFA Society Sweden.

tor 16 mar, Johanna Fager Wettergren talar om omställningsplaner

Tid: 11.35–11.50 Plats: Courtyard by Marriott, Stockholm. | Om FI

FI:s hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren talar om mål och omställningsplaner, den globala policyutvecklingen och FI:s internationella arbete på hållbarhetsområdet, på konferensen Hållbara finanser som arrangeras av Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet.