Rundabordssamtal om kryptotillgångar

Finansinspektionens innovationscenter håller ett rundabordssamtal med inbjudna aktörer kring kryptotillgångar.

onsdag 19 maj

Tid: 08.45–12.30 | Fintech Om FI

FI vill ta del av olika perspektiv från marknadens aktörer och kommer bland annat att diskutera EU-kommissionens förslag till ny reglering för kryptotillgångar.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta innovationscentret@fi.se.