Tjänsteman i beredskap

FI har en tjänsteman i beredskap (TiB) med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser. TiB är i beredskap dygnet runt och alla dagar på året.

FI har även riskhanteringsrutiner för att säkerställa myndighetens förmåga att vid en allvarlig kris omgående kunna upprätta en ledningsfunktion om krisen berör det egna ansvarområdet eller medför behov av stöd till och samverkan med andra aktörer.

TiB för FI och för andra myndigheter nås genom SOS Alarm.


Senast granskad: 2021-08-27