FI:s löpande dialog med finansbranschen

FI diskuterar löpande aktuella frågor med företrädare för den finansiella sektorn i Sverige.

FI bjuder även in företag till runda-bords-diskussioner för att kartlägga marknader och behov inom specifika områden, till exempel vilka problem som branschen upplever när de utvecklar innovativa tjänster eller frågor om hållbarhet.

FI genomför FI-forum som alltid innehåller en frågestund och vid arbetet med att ta fram nya regler utses remissgrupper där branschföreningarna har möjlighet att komma med synpunkter på regelförslagen. Personer hos FI deltar också som talare vid externa seminarier.

Exempel på organisationer med vilka FI har löpande dialogmöten:

 • Aktiemarknadsbolagens förening
 • Aktiespararna
 • Arbetsmarknadens parter
 • Bankföreningen och Stiborkommittén
 • Energiföretagen Sverige
 • Finansbolagens förening
 • Fondbolagens förening
 • Föreningen auktoriserade revisorer FAR
 • Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
 • Näringslivets redovisningsgrupp
 • Sparbankernas riksförbund
 • Strukturerade produkter i Sverige
 • Svenska aktuarieföreningen
 • Svenska försäkringsförmedlares förening
 • Svenska pensionsstiftelsers förening
 • Svensk försäkring
 • Svenskt näringsliv
 • Svensk Värdepappersmarknad
 • Swedish Fintech Association
 • Tjänstepensionsförbundet

Senast granskad: 2021-09-07