Upphandling

När FI behöver köpa varor eller tjänster avropar vi i första hand de gemensamma statliga ramavtal som finns tillgängliga på den statliga inköpssamordningens webbplats.

Om det inte finns något lämpligt statligt ramavtal gör vi en egen upphandling. Vi annonserar våra upphandlingar i det webbaserade upphandlingsverktyget Mercell TendSign, där också allt förfrågningsunderlag finns att hämta.

När FI upphandlar varor, tjänster och entreprenader gäller lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen reglerar upphandlingsförfarandet i detalj.

Upphandlingspolicy

Våra upphandlingar ska kännetecknas av affärsmässighet och objektivitet. Vid köp av såväl produkter som tjänster ska priset samt kvalitets- och miljömässiga aspekter ha en stor betydelse. I upphandlingar ska konkurrensmöjligheter utnyttjas för att nå kostnadseffektivitet.


Senast granskad: 2021-09-06