Undersökningar av Nasdaq Clearing

FI har undersökt hur Nasdaq Clearing har hanterat en incident som inträffade 2018.

Slutdatum: 2021-01-26

Företaget som undersökts

Nasdaq Clearing AB

Varför har vi gjort  dessa undersökningar?

Med anledning av att en av Nasdaq Clearings clearingmedlemmar förklarades
vara på obestånd den 11 september 2018 har FI undersökt Nasdaq Clearings hantering av obeståndssituationen och hur företaget har levt upp till de organisatoriska krav, allmänna uppföranderegler och regler om försiktighetskrav som finns i Emir.

Efter att Nasdaq Clearing underrättat FI om att företaget funnit felaktigheter i sin beräkning av så kallade marginalsäkerheter har FI även undersökt om företaget har brustit när det har kontrollerat och följt upp sina beräkningar och därför tagit in för lite marginalsäkerheter.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningarna resulterade i en sanktion, se länkar nedan.

Läs mer

Laddar sidan