FI avslutar undersökning om kreditprövning i konsumentförhållanden

Finansinspektionen har avslutat en undersökning av tre bolags kreditprövningar av konsumenter som ansöker om lån utan säkerheter.

Slutdatum: 2022-10-28

Företagen som undersökts

Wasa Kredit AB, Marginalen Bank Bankaktiebolag och Collector Bank AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

Undersökningen har gjorts för att särskilt granska hur företagen gör en kreditprövning av konsumenter som ansöker om lån utan säkerhet.

Kreditprövningar handlar om att kreditgivare måste ta reda på om du som vill ta ett lån har råd att betala tillbaka det. Har du inte det, för att pengarna inte räcker till, ska kreditgivaren säga nej. För att kunna bedöma det behöver kreditgivare ta in, och använda, mycket information om dig och din privatekonomi.

Undersökningen granskade hur det här går till hos kreditgivarna.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen har visat att det funnits brister som rör vilka uppgifter kreditgivarna har hämtat in om dig som konsument, hur de inhämtade uppgifterna har kontrollerats och hur de har använts i den fortsatta kreditprövningen.

Bristernas omfattning och hur de har yttrat sig har påverkat FI:s beslut att skriva av undersökningen hos de tre företagen. Att de har rättat bristerna eller visat på åtgärdsplaner i kombination med vad som övrigt förekommit i ärendet har också påverkat FI:s beslut. Det finns ingen anledning för FI att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen.