FI avslutar undersökning av Bankgirot

FI har genomfört en undersökning av hur Bankgirocentralens BGC AB hanterar incidenter som berör it- och informationssäkerhet. FI skriver av ärendet.

Slutdatum: 2022-09-30

Företaget som undersökts

Bankgirocentralen BGC AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

Ett avbrott i Bankgirocentralen BGC:s kritiska verksamhet riskerar att ge upphov till allvarliga störningar i det svenska betalsystemet, vilket i sin tur riskerar att sprida sig till resten av det finansiella systemet. Mot den bakgrunden är det viktigt att Bankgirocentralen BGC har god styrning samt förmåga att identifiera, skydda och upptäcka risker och hot när det gäller it-och informationssäkerhet.

Vad har vi kommit fram till?

Vid undersökningen har det inte framkommit några brister. Undersökningen ger därför inte skäl till ytterligare åtgärder. Ärendet ska därmed skrivas av.

Laddar sidan