FI avslutar utredning av Cell Impact

FI har utrett om Cell Impact överträtt artikel 17 om offentliggörande av insiderinformation och artikel 18 insiderförteckningar i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar). Utredningen resulterade i en sanktion.

Slutdatum: 2022-11-11

Företaget som utretts

Cell Impact AB

Varför har vi gjort denna utredning?

Finansinspektionen har genomfört en utredning i syfte att utreda misstänkta överträdelser av artiklarna 17 och 18 i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) i samband med att Cell Impact den 18 mars 2019 kl. 14.00 offentliggjorde information om att bolaget blivit vald som leverantör till en ledande Nordamerikansk tillverkare av bränsleceller.

Vad har vi kommit fram till?

Utredningen resulterade i en sanktion, se länk nedan.