Cell Impact får sanktionsavgift för inkorrekt insiderförteckning

Cell Impact AB ska betala en sanktionsavgift på 50 000 kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Cell Impact är ett svenskt aktiebolag vars aktier sedan den 20 februari 2013 varit upptagna till handel på Nasdaq Stockholm AB:s MTF-plattform Nasdaq First North Growth Market

Finansinspektionen har genomfört en utredning i syfte att utreda misstänkta överträdelser av artiklarna 17 och 18 i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) i samband med att Cell Impact den 18 mars 2019 kl. 14.00 offentliggjorde information om att bolaget blivit vald som leverantör till en ledande Nordamerikansk tillverkare av bränsleceller.

Finansinspektionen har funnit att Cell Impact har åsidosatt kraven i artikel 18 i Mar genom att inte föra en korrekt insiderförteckning. Finansinspektionen har däremot funnit att Cell Impact inte har gjort sig skyldigt till någon överträdelse av artikel 17 i Mar.