Samråd om teknisk standard för marginalsäkerhetskrav för icke CCP-clearade derivat

2015-06-10 | Eiopa Esma EBA Nyheter Emir Bank

De europeiska tillsynsmyndigheterna, European supervisory Authorities, (Eba, Esma och Eiopa) har publicerat ett andra samråd om tekniska standarder för Emir. Samrådet rör marginalkrav för icke-CCP clearade derivat.

Den tekniska standarden anger bland annat belopp för säkerheter som ska utbytas samt beräkningsgrunderna för dessa belopp.

Sista dagen att lämna synpunkter är den 10 juli 2015.