Beslut om kontracykliskt buffertvärde

FI beslutade den 20 juni 2016 att inte ändra det kontracykliska buffertvärdet.

Det buffertvärde på 2 procent som ska börja tillämpas den 19 mars 2017 ska därmed fortsätta att gälla. Det kontracykliska buffertriktvärdet fastställs till 0 procent.

FI ska enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar fastställa ett kontracykliskt buffertriktvärde och ett kontracykliskt buffertvärde för varje kvartal. Beslutet den 20 juni 2016 innebär att FI:s föreskrifter (FFFS 2016:15) om kontracykliskt buffertvärde inte ändras.