ESRB varnar åtta länder för sårbarheter på fastighetsmarknaden

Europeiska systemrisknämnden, ESRB, har publicerat en varning till åtta länder, däribland Sverige, om sårbarheter på fastighetsmarknaden relaterade till hushållens skulder och fastighetsprisutvecklingen.

De andra länderna som får en varning är Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Luxemburg, Nederländerna och Storbritannien.

ESRB har vidare publicerat en rekommendation till EU:s makrotillsynsmyndigheter om att intensifiera övervakning och datainsamling avseende fastighetsmarknaden.