FI siktar på oförändrat kontracykliskt buffertvärde i juni

Nästa gång Finansinspektionen (FI) ska fatta beslut om det kontracykliska buffertvärdet är i juni. FI:s styrelse bestämde den 18 april 2016 att förberedelsearbetet inför det beslutet ska inriktas på att behålla värdet oförändrat. Värdet är i nuläget 2 procent.

FI ska varje kvartal fastställa ett kontracykliskt buffertvärde. Buffertvärdet är i dag fastlagt genom Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:15) om kontracykliskt buffertvärde.

När FI bedömer att värdet behöver ändras beslutar FI:s styrelse om nya föreskrifter. Inför en sådan ändring skickas ett förslag till föreskrifter ut på remiss, på samma sätt som sker med andra föreskrifter och allmänna råd.

När FI bedömer att värdet inte behöver ändras beslutar FI:s styrelse om detta och beslutet offentliggörs på FI:s webbplats.

Inför varje nytt beslut bestämmer styrelsen även vilken inriktning som förberedelsearbetet inför nästa beslut ska ha. Även detta meddelas på FI:s webbplats.