Avstängning av valideringsregler

Finansinspektionen har stängt av ett antal valideringsregler där det upptäckts felaktigheter. Detta för att möjliggöra rapportering per referensdag 30 juni 2017.

Det är i följande regler som Finansinspektionen har identifierat felaktigheter:

  • e4891_n
  • e4894_n.

Reglerna finns med i det uppdaterade paket med valideringsregler som publicerades av EBA den 9 juni 2017.

För att möjliggöra rapportering per referensdag 30 juni 2017 har Finansinspektionen stängt av dessa regler.

Laddar sidan