De fyra storbankerna fortsatt systemviktiga företag

De fyra företagsgrupperna Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken och Swedbank identifieras även i år som övriga systemviktiga företag (O-SII).

Listan, som uppdaterats med data för år 2016, föranleder ingen förändring när det gäller vilka företag som identifieras som O-SII. Den medför inte heller någon ändring vad gäller kapitalbuffertkrav som består av kärnprimärkapital som även fortsatt ska vara 2 procent på gruppnivå för dessa företag.

Detta buffertkrav leder inte i dagsläget till ett högre totalt kapitalkrav för dessa företag eftersom de i dagsläget redan omfattas av ett buffertkrav för systemrisk på 3 procent. Det buffertkrav som tillämpas är det som är högst av antingen systemriskbufferten, bufferten för globalt systemviktiga företag (G-SII) eller bufferten för O-SII.

Denna lista för år 2017 med beräkning av företagsgruppers systemviktighet publiceras i enlighet med Europeiska bankmyndighetens, EBA:s, riktlinjer.

Läs mer

Laddar sidan