FI-kommentar om tilläggsmarginalsäkerheter

FI välkomnar och står bakom de uttalanden som de europeiska tillsynsmyndigheterna (Esa) och den internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) gjorde om tilläggsmarginalsäkerheter den 23 februari.

Det nya regelverket för hanteringen av tilläggsmarginalsäkerheter ("variation margin") kan ha ett antal praktiska konsekvenser för många företag.

Vi förstår att en del företag inte fullt ut kan utbyta tilläggsmarginalsäkerheter i enlighet med regelverket från och med den 1 mars trots det arbete man lagt ner hittills.

FI förutsätter dock att marknadens parter agerar aktivt och skyndsamt för att snarast möjligt fullt ut möta regelkraven. Det finns ingen möjlighet från FI:s (eller Esas) sida att erbjuda en förlängning av tidsfristen. FI arbetar med riskbaserad tillsyn och kommer i linje med det att på lämpligt sätt följa företagens agerande och regelefterlevnad även inom detta område.

Läs mer