Sverige nominerat till Global Money Week Award

Sverige, med FI som nationell samordnare, har nominerats för goda insatser under Money Week.

Nomineringen gäller Global Money Week Award som lyfter länders nationella utbildningsinsatser i ekonomi för barn och unga under 2017 års temavecka. I Sverige ökade fler än 5 000 unga sina kunskaper i privatekonomi.

Från flera länder nomineras en aktör som samordnar sitt lands aktiviteter under Money Week. Sverige är nominerat för de insatser som samordnats av Finansinspektionen. Tillsammans bidrog ett flertal företag och organisationer med bra insatser under Money Week 2017. Under 2017 deltog över 140 länder med egna nationella insatser.

Nomineringen är ett initiativ av organisationen CYFI (Child and Youth Finance Internationell)

Kriterier för nominering är:

  • Landet visade variation, effektivitet och innovation i aktiviteter.
  • Landet nådde ett anmärkningsvärt antal barn och unga, direkt och indirekt.
  • Flera olika intressenter engagerade och samarbetade under veckan.
  • Kostnadseffektiva aktiviteter med stort genomslag.

Läs mer

Laddar sidan