Diskussion om eventuella ändringar i IFRS 17

Styrelsen för International Accounting Standards Board (IASB) kommer att inleda diskussioner om eventuella ändringar i redovisningsreglerna IFRS 17.

International Accounting Standards Board ( IASB) har haft ett möte den 24 oktober 2018 där de har diskuterat den feedback som de fått om implementeringen av IFRS 17. Inga beslut fattades på mötet. Styrelsen kommer de närmaste månaderna att diskutera om standarden behöver ändras.

Laddar sidan