Eiopa begär in uppgifter för årets översyn av långsiktiga garantier och aktiekursrisk

2018-04-09 | Eiopa Nyheter Försäkring

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat ett underlag för vilka uppgifter försäkringsföretag ska lämna till myndigheten inför 2018 års studie av långsiktiga garantier och aktiekursrisk.

Översynen av LTG-paketet och reglerna för aktiekursrisk pågår under perioden 2016–2020. Eiopa ska årligen, fram till den 1 januari 2021, rapportera resultatet till Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen. Resultatet publiceras också årligen på Eiopas hemsida.

Syftet med studien är att bedöma på vilket sätt bestämmelserna har tillämpats i de nationella medlemsstaterna och vilken inverkan de har haft på den europeiska försäkringsmarknaden.

Ett antal svenska försäkringsföretag som Finansinspektionen valt ut ingår i Eiopas översyn.

Laddar sidan