Esma om undantag från clearingkravet för pensionsföretag

2018-07-05 | Esma Nyheter Emir Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har 3 juli 2018 publicerat ett uttalande om undantag från clearingkravet för pensionsföretag. Målet med uttalandet är att i möjligaste mån undvika störningar efter 17 augusti 2018, när det nuvarande undantaget från clearingkravet för dessa aktörer löper ut.

En ytterligare förlängning av det tillfälliga undantaget för pensionsföretag förhandlas för närvarande i EU. Esma påpekar i sitt uttalande att det förväntar sig att de nationella behöriga myndigheterna inte prioriterar sina tillsynsåtgärder mot aktörer som inom en relativt kort tid förväntas bli undantagna från clearingkravet igen.