EU-samråd om tekniska standarder för Emir

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna, Eiopa, EBA och Esma har publicerat två samråd om ändringar av de tekniska standarderna i Emir för clearingkrav och riskhanteringsteknik för icke clearade OTC-derivat.

Syftet är att skapa en speciell hantering för enkel, genomlyst och standardiserad värdepapperisering som kan säkerställa en jämförbar hantering med den som gäller för säkerställda obligationer.

Samrådet pågår till den 15 juni 2018.

Läs mer