FI samarbetar med branschen om försäkringsstandard

FI har nu påbörjat arbetet med att se hur IFRS 17 ska tillämpas i FI:s årsredovisningsföreskrifter för försäkringsföretag. Som förstudier till det regelarbete som kommer har FI inlett diskussionsmöten med branschen.

Syftet med diskussionsmötena är att belysa och diskutera frågor om IFRS 17 och hur standarden kan regleras i FI:s föreskrifter. Diskussionsmötena är en viktig del i av det kommande regelarbetet.

Laddar sidan