FI tillämpar riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser följa EBA:s riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt det andra betaltjänstdirektivet.

FI kommer att tillämpa EBA:s riktlinjer efter den 1 januari 2019. Enligt riktlinjerna ska de flesta betaltjänstleverantörerna rapportera statistiska uppgifter om svikliga förfaranden i samband med olika former av betalningsmetoder till Finansinspektionen två gånger per år. Betaltjänstleverantörer som är registrerade betaltjänstleverantörer och registrerade utgivare ska endast rapportera uppgifterna en gång per år. 

FI kommer att återkomma med ytterligare information om hur uppgifterna ska lämnas in.

(texten uppdaterad kl. 12.30 2018-12-03)